Pārspriegumaizsardzība

Zibens ir bīstama dabas parādība bieži vien ar ļoti postošām sekām.

Latvijā vidēji 25 dienas gadā ir novērojams stiprs pērkona negaiss, taču zibensaizsardzība kļūst arvien svarīgāka un tai tiek pievērsta lielāka uzmanība, kas izskaidrojama ar šiem iemesliem:

  • palielinājusies mūsdienu elektronikas spriegumjutība – tā ir būtiski neizturīgāka pret pārspriegumiem;
  • palielinājies spriegumjutīgo iekārtu skaits un īpatsvars tautsaimniecībā – ražošanas, biroju, dzīvojamos un gandrīz visos citos objektos.

Šo iemeslu dēļ arvien lielāki kļūst zibens izlāžu un ar tām saistīto citu pārspriegumu radītie zaudējumi, jo vienā mirklī var tik sabojāts liels daudzums elektrisko un elektronisko iekārtu.

Pārspriegumaizsardzības ESELO

Zibensaizsardzība bez pārspriegumaizsardzības ir nepilnvērtīgs risinājums, kas var radīt ļoti lielus zaudējumus mājas iekštelpās esošajai elektrotehnikai, tāpēc jāierīko ir abas. Uztverot zibens triecienu, tas tiek novadīts pateicoties zibens aizsardzībai, taču joprojām pastāv iespēja, ka zibens radītais pārspriegums, kas radies izlādes laikā, sabojās mājā esošās elektroiekārtas – TV, datortehniku un citu vērtīgo sadzīves tehniku. Pareizi ierīkota zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība ir investīcija, kas ļaus pasargāt māju no iespējamajiem zibens postījumiem.

Pret zibens iespējamajiem kaitējumiem ir iespējams pasargāties laikus, uzstādot ēkai zibens-aizsardzības sistēmas. Lai pasargātu no zibens spēriena sekām ne tikai pašu ēku, bet arī tās iekšienē esošās elektroierīces, iesakām uzstādīt ne tikai ārējās zibensaizsardzības sistēmas, bet parūpēties arī par pārspriegumaizsardzību.

Ja domājam tikai par pārsprieguma radītiem bojājumiem, kas varētu rasties tiešas zibensizlādes gadījumā, kad viss jūk un brūk, tad mēs piemirstam, ka arī līdz pat divu kilometru attālumā notiekoša zibensizlāde var izraisīt ļoti nopietnus elektronisko ierīču un sistēmu bojājumus. Pat ikdienas komutācijas darbības strāvas tīklā, ko izraisa, piemēram, lielas iekārtas, var tajā izraisīt bīstamu pārspriegumu.

Dažāda veida komutācijas darbības, piemēram, ieslēgšanas un izslēgšanas procesi, induktīvu un kapacitīvu slodžu pārslēgšana, kā arī īsslēguma strāvu pārtraukumi, rada lielu pārspriegumu. Īpaši ražošanas iekārtu, apgaismojuma sistēmu vai transformatoru izslēgšana var izraisīt tuvumā esošu elektroierīču bojājumus.

Kas ir pārspriegums?

Ja elektriskajā sistēmā tiek pārsniegts nominālais spriegums, tad rodas pārspriegums. To izraisa elektriskais spriegums sistēmā. Atkarībā no pārsprieguma apmēra var tikt bojātas sistēmas iekārtas daļas. Izmantojot pārsprieguma izlādni, ir iespējams pasargāt apdraudētās komponentes no pārsprieguma.

Bīstams spriegums, kas pārsniedz 1500 V

Dažādas ierīces, piemēram, televīzijas sistēmas, datori vai apkures un ēkas vadības sistēmas, spēj izturēt īslaicīgu pārspriegumu līdz 1500 V. Zibensizlādes gadījumā vai arī komutācijas darbību dēļ šī sprieguma vērtība var strauji vairākkārtīgi palielināties. OBO pārsprieguma aizsargierīces ierobežo spriegumu, lai tas būtu daudz zemāks par 1500 V.

Pārspriegumaizsardzības ESELO

Nepieciešama pārspriegumaizsardzība

Modernajās elektroinstalācijās prasības attiecībā uz komfortu un elektronisko komponentu informācijas apmaiņu arvien paaugstinās. Ierīču skaits pieaug, tādējādi palielinās bojājumu risks, ko pārspriegums var izraisīt visās strāvas, tālruņa vai datu tīklā saslēgtajās ierīcēs. OBO sistēmas zibens un pārspriegumaizsardzībai: ar mūsu plašo sortimentu mēs varam piedāvāt ideālu kompleksu aizsardzību.

Pārsprieguma aizsargierīces MCF Compact un V50, 1. + 2. tips un V20 2. tips, efektīvi novērš pārspriegumu, ko rada zibens un komutācijas darbības, kas būtiski var bojāt elektroniskās ierīces vai datu kabeļus. Modernās pusvadītāju un dzirksteļspraugas tehnoloģijas nodrošina augstu izlādes spēju.  Ar V50 un V20 izlādņa modulāro uzbūvi ir iespējami dažādi varianti no 1 līdz 4 polu ierīcēm. Ar jaunās paaudzes izlādņa palīdzību var novērst būtiskas izmaksas, ko rada datu zudums vai ražošanas apturēšana. Jauno ierīču kvalitāte ir sertificēta ārējā sertifikācijas iestādē atbilstoši EN 61643-11. Visām ierīcēm ir 5 gadu garantija.

Kompaktie, zibens strāvas kombinētie izlādņi (T1+T2) MCF Compact 75/100, kas paredzēti ražošanai

Kompaktie, zibens strāvas kombinētie izlādņi (T1+T2) MCF Compact 75/100, kas paredzēti ražošanai

Kombinētais izlādnis MCF Compact 75 un 100, radīts universālai izmantošanai I - IV zibensaizsardzības klases ēkās, ar kopējo izlādes jaudu līdz 100 kA (25 kA/pols). Iekārtas tiek izmantotas ēkās ar ārējo zibensaizsardzību vai ar gaisvadu līnijas strāvas ievadi. Papildus birojiem, komerciālajām būvēm un dzīvojamām ēkām šīs pārsprieguma aizsargierīces ir īpaši piemērotas arī ražošanai. Kombinētais izlādnis ir pieejams 3 polu (TNC tīkls) un 3+1 polu (TT un TNS tīkls) izpildījumā. Tie tiek instalēti pie ēkas strāvas ievades punkta un nodrošina iekārtas aizsardzību līdz 315 A bez atsevišķa rezerves drošinātāja, un tie ir droši pret īssavienojumu līdz pavadošajai tīkla strāvai 50 kA. Ar tikai 105 mm platumu iekārtas ir kompaktas un salīdzinājumā ar parastām iekārtām par 25 % mazākas, tādējādi ietaupot vietu, ir vieglāk izmantojamas strāvas ievadē/komutācijas skapī.

 

 

 

Kompaktie, zibens strāvas kombinētie izlādņi V50 - 1. un 2. tips, kas paredzēti komerciālām un dzīvojamām ēkām

  OBO Bettermann piedāvā savu risinājumu īpašuma aizsardzībai no pārsprieguma

 

V50 sērijas pārsprieguma aizsargierīces zibensaizsardzības potenciāla izlīdzināšanai atbilstoši VDE 0185-305 (IEC 62305) ir veidotas III - IV zibensaizsardzības klasēm. Tām ir zibens novadīšanas spēja 50 kA (12,5 A/pols). Birojus, komerciālās būves un dzīvojamās ēkas ar ārējo zibensaizsardzības sistēmu vai gaisvada līnijas strāvas ievadi ar V50 izlādni var droši un atbilstoši standartam aizsargāt pret pārspriegumu. Arī šie izlādņi tiek instalēti pie ēkas strāvas ievades punkta un sniedz iekārtas drošināšanu līdz 160 A bez atsevišķa ieejas drošinātāja. Iekārtas tiek piedāvātas ne tikai ar viena līdz četru polu izpildījumu ar 280 V, bet arī ar sprieguma variantiem 150 V, 320 V un 385 V.

 

 

 

 

Uzticamais sargs - sērijas V20 pārsprieguma izlādnis, 2. Tips

OBO Bettermann piedāvā savu risinājumu īpašuma aizsardzībai no pārsprieguma

 

Izlādņa sērijas V20 2. tips ir radīts pārsprieguma aizsardzībai atbilstoši VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) ēkām bez (ārējas) zibensaizsardzības sistēmas un tiek izmantots ēkas galvenajā sadalītajā un sekundārajā sadalītājā/komutācijas skapjos. Ar kopējo izlādes jaudu 60 kA (20/40 kA/pols) V20 pārsprieguma aizsargierīces ir papildu piemērotas izmantošanai iekārtās ar paaugstinātām drošības prasībām atbilstoši DIN VDE 0100-534. V20 izlādņi nodrošina iekārtas aizsardzību 160 A bez atsevišķa ieejas drošinātāja. Arī šīs iekārtas tiek piedāvātas ar viena līdz četru polu izpildījumu ar 280 V un papildu ar sprieguma variantiem 75 V, 150 V, 320 V, 385 V, 440 un 550 V.

 

 

 

 

 

Tas raksturīgs visām ierīcēm

Papildu lieliskajam tehniskajam aprīkojumam visas pārsprieguma aizsargierīces var viegli un vienkārši uzmontēt, nofiksējot komutācijas skapī uz montāžas sliedes. Izlādņus V50 un V20, pateicoties universālajai konstrukcijai var iemontēt, pagriežot par 180°, tādējādi kabeļus var pieslēgt vai nu augšā vai apakšā, atkarībā no pieejamās vietas.

OBO Bettermann piedāvā savu risinājumu īpašuma aizsardzībai no pārspriegumaVisām iekārtām ir pieejama tālvadības signalizēšana ar bezpotenciāla pārslēdzējkontaktu. Papildus arī krāsains indikators uz displeja bez strāvas noplūdes signalizē gala klientam par to, vai iekārta vēl darbojas. Izlādņi ir VDE un UL testēti, tādējādi atbilst arī visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem.

QR kods uz iekārtām palīdz ar dažādām gala ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem vai planšetdatoriem, atvērt OBO tīmekļa vietnes tehnisko informāciju, piemēram, gadījumos, kad pa rokai nav produktam pievienotās montāžas instrukcijas.