Vebināri šŸ“

 

Plānotie vebināri 2021

Drīzumā tiks papildināts!

Arhīvs/NotikuŔie vebināri 2021/2020

Tēma: ā€œKOPOS kabeļu kanālu risinājumi korektai spēka un datu kabeļu lÄ«niju nodalÄ«Å”anai saskaņā ar LBN un  KOPOS kārbu sistēmas uzstādÄ«Å”ana lietajās betona konstrukcijās.ā€

KOPOS KOLIN vebinārs jau 23. novemrī! Tiekamies a]

KOPOS KOLIN vebināra saturs:

1. KOPOS kabeļu kanālu risinājumi korektai spēka un datu kabeļu lÄ«niju nodalÄ«Å”anai

- Ieskats Latvijas būvnormatīvu aktos;
- Kabeļu kanālu, kanālu starpsienas, ekranējoÅ”ie kanāli un citi elementiā€‹.

2. KOPOS kārbu sistēmas uzstādÄ«Å”ana lietajās betona konstrukcijās
- Kopējais sistēmas apraksts;
- RozeŔu kārbas;
- Griestu kārbas;
- Kabeļu izvadis.

Vebināru vadīs KOPOS KOLIN pārstāvis Oļegs Ruda. Vebinārs notiks latvieŔu/krievu valodā.

 [   skatÄ«t prezentāciju   ]   [   skatÄ«ties ierakstu   ]

 

 

 

Tēma: SIEMENS ā€œ Siemens plÅ«smas mērÄ«tāji un to iedalÄ«jums. ā€

SIEMENS vebinārs 14.10.2021.SIEMENS vebināra saturs:

- MērÄ«Å”anas pamati rÅ«pnieciskiem devējiem.
- KalibrēŔana un verificēŔana.
- Plūsmas mērītāja sastāvs.
- Rūpnieciskas automatizācijas protokoli.
- PlÅ«smas mērÄ«tāju klāsts un to mērÄ«Å”anas principi.
- Kā pareizi izvēlēties atbilstoÅ”u plÅ«smas mērÄ«tāju.
- Jautājumi un atbildes.

Vebināru vadīs SIEMENS pārstāvis Aleksejs Puzirevs. Vebinārs notiks latvieŔu valodā.

 [   skatÄ«ties ierakstu   ]

 

 

 

 

 

 

Tēma: Schneider Electric ā€œ EnerÄ£ijas uzskaites monitorings ā€

Reģistrējies Schneider Electric vebināram !Schneider Electric vebināra saturs:

- Kā atrisināt enerģijas uzskaiti nelielās ēkās?
- Kā iegÅ«t informāciju par elektrÄ«bas patēriņu atseviŔķos patērētājos un atrast ietaupÄ«jumu?
- Kā uzraudzīt elektropatēriņu attālināti?

Vebināru vadīs Schneider Electric pārstāvis Gatis Arājums. Vebinārs notiks latvieŔu valodā.

 [ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

 

 

Tēma: J.Propster ā€œ Kā pasargāt saules paneļus no zibens izlādes radÄ«tajiem bojājumiem? ā€

Reģistrējies J.Prospter vebināram !J.Propster vebināra saturs:
- Kāpēc ierīkot zibensaizsardzību saules paneļiem?
- Kādi ir pastāvoŔie normatīvie akti?
- Zibensaizsardzības algoritms.
- Saules paneļu ārējā zibensaizsardzība.
- Pārsprieguma aizdardzība AC pusē.
- Pārsprieguma aizdardzības DC pusē.

Vebināru vadÄ«s J.Prƶpster pārstāvis Baltijas valstÄ«s, LVS/STL 48. komitejas loceklis, CENELEC 81X komitejas loceklis ErvÄ«ns Elksnis (LV). Vebinārs notiks latvieÅ”u valodā.

 [ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

 

Tēma: EVOPIPES ā€œ IekŔējo elektroinstalāciju cauruļu ceļvedis un pārdomāta kabeļu infrastruktÅ«ra pilsētas vidē ā€

EVOPIPES vebinārs 2021 EVOPIPES vebināra saturs:
- Pareiza cauruļu izvēle iekŔējās elektroinstalācijas izveidei;
- PREWIRED/PRECABLED palīgs kļūt efektīvam tirgus spēlētājam;
- Pārdomāta cauruļu izbūve pilsētvidē.

Vebināru vadÄ«s Evopipes kabeļu aizsargcauruļu produktu grupas vadÄ«tājs Juris BērziņŔ (LV). Vebinārs notiks latvieÅ”u valodā.

 [ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tēma: Weidmueller ā€œIndustriālās aktÄ«vās tÄ«kla iekārtasā€œ

WEIDMUELLER vebinārs 2021 Weidmueller vebināra saturs:
- Industriālie ethernet komutatori;
- Industriālie rūteri;
- Industriālie 4G rūteri;
- IoT Gateway;
- Industriālā WLAN bezvadu tīkla aparatūra;
- Industriālie media konvertori;
- Mākoņu serviss;

Vebināru vadīs Weidmueller pārstāvis Latvijā Mareks Jakubovskis (LV). Vebināra valoda - LatvieŔu.

 [ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

Tēma: SIEMENS ā€œLOGO! Programmējamā loÄ£iskā kontroliera mākoņ-risinājumiā€œ

SIEMENS vebinārs 2021 SIEMENS vebināra saturs:
- Kas ir LOGO!?;
- LOGO! mākoņ-risinājumi un to pielietojumi;
- LOGO! mākoņ-bāzētu aplikāciju izveidoÅ”anas paraugdemonstrējums;

Vebināru vadīs SIEMENS pārstāvis Austris Uljāns (LV). Vebināra valoda - LatvieŔu.

 [ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

 

 

Tēma: OBO Bettermann BSS ugunsdroŔās sistēmas.

DEVI vebinārs 2020 OBO Bettermann vebināra saturs:
- Funkciju nodroŔināŔana;
- Stiprinājumu sistēmas;
- Standarta kabeļu nesoŔās sistēmas;
- Kabeļu specifiskās nesoŔās sistēmas;

Vebināru vadīs OBO Bettermann reģionālais vadītājs Andris Geiba (LV). Vebināra valoda - LatvieŔu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tēma: AtbilstoÅ”u elektrisko silto grÄ«du izvēle.

DEVI vebinārs 2020 DEVI vebināra saturs:

Energoefektivitātes apsildes kabeļu ieklāŔana: 
- Grīdas konstrukcija;
- Kabeļu aprēķins;
- Kabeļu ieklāŔana;

DEVI termoregulatori:
- Veidi;
- Izvēle;
- UzstādīŔana.

Vebināru vadÄ«ja DEVI tirdzniecÄ«bas vadÄ«tājs Rihards Zommers (LV). Vebināra valoda - LatvieÅ”u.

[ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

Tēma: Motoru vadības un aizsardzības risinājumi.

Schneider Electric vebinārs 2020  Schneider Electric vebināra saturs:

 - Iespēja paplaÅ”ināt savas zināŔanas industriālajā automatizācijā;
 - Motoru aizsardzÄ«bas risinājumi ar Tesys. Piedāvājuma pārskats, priekÅ”rocÄ«bas un izvēles rÄ«ki;
 - Kā atrast vispiemērotāko motoru vadÄ«bu nepiecieÅ”amajam pielietojumam;
 - Uzzināt kā ātri izvēlēties automatizācijas un vadÄ«bas komponentus ar konfiguratora palÄ«dzÄ«bu;
 - Produktu jaunumi.

Vebināru vadīja SCHNEIDER ELECTRIC pārstāvis Tomas Bakanas. Vebināra valoda - Angļu.

[ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

Tēma: Jaunā ekodizaina direktīva no 2021. gada jūlija. Sausie transformatori: ietaupījums, pelņa un efektivitāte.

POWER vebinārs 2020  POWER vebināra saturs:

 - ECO dizaina direktÄ«vas izmaiņas T1 un T2;
 - AtbilstoÅ”a transformatora izvēle;
 - Izvēle starp eļļas un sauso transformatoru;
 - Transformatoru nākotne - Amorfa vai ECO dizains;
 - Jautājumi un balvas.

Vebināru vadÄ«ja  POWER pārdoÅ”anas vadÄ«tāja Anna Barszcz (PL). Vebināra valoda - Krievu.

[ skatÄ«t prezentāciju ]  [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

 

Tēma: Videi draudzÄ«ga domāŔana: atbilstoÅ”a Meka produktu izvēle un risinājumu optimizācija.

MEKA PRO OY vebinārs 2020  MEKA PRO OY vebināra saturs:

 - Tehniskā pamatinformācija par standartiem: EN ISO 12944, IEC 61537;
 - Galvenās produktu grupas: KS, MEK, CT;
 - Kādus produktus un kad labāk lietot: salÄ«dzinoŔā analÄ«ze;
 - Jaunums no Meka: XPG pārklājums - videi draudzÄ«gāka un ekonomika alternatÄ«va HDG pārklājumam;
 - ÄŖsumā par Meka interjera risinājumiem.

Vebināru vadÄ«ja  MEKA PRO OY reÄ£ionālā pārstāve Irina Dmitrijeva. Vebināra valoda - Krievu.

[ skatÄ«t prezentāciju ] [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

Tēma: UFS Zemgrīdas instalāciju sistēmas.

  OBO Bettermann vebināra saturs:

 - Sistēmas pārskats;
 - Standarti;
 - PrasÄ«bas;
 - Izolētās LPS sastāvdaļas;
 - OBO Risinājumi;
 - Praktiskie jautājumi/atbildes.

Vebināru vadÄ«ja  OBO Bettermann oficiālais pārstāvis Andris Geiba. Vebināra valoda - LatvieÅ”u.

 

Tēma: Izolētā zibens aizsardzība.

J.Propster vebinārs  J. Prƶpster GmbH vebināra saturs:

 - Zibens veidoÅ”anās un statistika;
 - AizsardzÄ«bas klases un metodes;
 - AtdalÄ«tājattālumi un LPS* elektriskā izolācija;
 - Izolētās LPS sastāvdaļas;
 - HVC augstsprieguma novedēji;
 - Montāžas piemēri, jautājumi un atbildes.

Vebināru vadÄ«ja  J. Prƶpster GmbH oficiālais pārstāvis Baltijā ErvÄ«ns Elksnis. Vebināra valoda - LatvieÅ”u.

[ skatÄ«t prezentāciju ] [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

 

 

Tēma: Jaunumi industriālo telpu apgaismojumā.

LT vebinars LIghting Technologies vebināra saturs:

 - Pārtikas ražotnēm paredzēts jaunās paaudzes gaismeklis ARCTIC STANDARD (HE);
 - Risinājumi āra teritorijas un ražoÅ”anas laukumu apgaismojumam HB LED FLOODLIGHT G2;
 - Otrās paaudzes augstas efektivitātes gaismekļi HB LED G2;
 - Analogās ieejas/izejas;
 - MÅ«sdienÄ«gi efektÄ«vi risinājumi ar gaismas atdevi 130-150 lm/W putekļus un mitruma izturÄ«gos gaismekļos low bay gaismekļos;
 - Realizētie Eiropas projekti.

Vebināru vadīja L ighting Technologies oficiālais pārstāvis Alexander Samoylov. Vebināra valoda - Krievu.

[ skatÄ«t prezentāciju ] [  skatÄ«ties ierakstu  ]

 

 

 

Tēma: U-Remote elastīga, modulāra ievadu/izvadu stacija.

Weidmueller online vebinars 2020 WEIDMUELLER vebināra saturs:

 - Stacijas modulārā uzbÅ«ve;
 - Atbalstāmie komunikācijas protokoli;
 - Digitālās ieejas/izejas;
 - Analogās ieejas/izejas;
 - Stacijas konfigurācija izmantojot WMC programmnodroÅ”inājumu;
 - Web serveris stacijas konfigurācijai.

Vebināru vadīja WEIDMUELLER oficiālais pārstāvis Mareks Jakubovskis. Vebināra valoda - LatvieŔu.

[ skatīt prezentāciju ]

 

 

 

 

 

Tēma: Impulsa un instalācijas releji ā€“ pareizā izvēle apgaismojuma vadÄ«bā.

ABB vebinārs, arhīvs

  ABB vebināra saturs:

 - Impulsa un instalācijas releji;
 - ÄŖsa teorija: kas ir relejs?
 - E290 produkta tips;
 - E297 produkta tips;
 - Paziņojums: kurÅ” relejs kādam pielietojumam?
 - Pielietojums: impulsa relejs komerciālā ēkā;
 - Pielietojums: Centrālās komandas modulis noliktavā.

Vebināru vadÄ«ja ABB oficiālais pārstāvjis Egons KrustiņŔ. Vebināra valoda - LatvieÅ”u.

 [ skatÄ«t prezentāciju ]

 

 

 

 

Tēma: Ugunsnoturīgo kabeļu līniju montāžas risinājumi un standartu prasības.

KOPOS KOLIN vebinārs 28.04.2020.   

KOPOS KOLIN vebināra saturs:

 - Korekta ugunsnoturÄ«go kabeļu lÄ«niju projektÄ“Å”anas un uzstādÄ«Å”anas prakse;
 - Kas ir svarÄ«gs un kas jāievēro projektējot un uzstādot ugunsnoturÄ«gās kabeļu lÄ«nijas, lai tās spētu veikt savu funkciju;
 - KOPOS esoÅ”o risinājumu klāsts un tai skaitā jauno produktu risinājumu prezentācija;
 - Pēdējo kopÄ«gi veikto KOPOS-Bitner testu risinājumi un ieguvumi;
 - Jaunās KPZ-1  - reÄ£ipÅ”a rozeÅ”u ugunsnoturÄ«gās kārbas;
 - Aktuālais ieskats LV standartos un diskusija par Å”o tēmu.

Vebināru vadīja KOPOS KOLIN oficiālais pārstāvjis Raitis GriŔuļs. Vebināra valoda - LatvieŔu.

 [ skatÄ«ties ierakstu ]     [ skatÄ«t prezentāciju ]